Hva gjør du...

når alle vil ha en bit av deg og du drukner i oppgaver som helst skulle vært gjort i går?

Går det ut over humør og livskvalitet?

Ønsker du deg mindre stress og mer trivsel i hverdagen?

Det er travle tider for de fleste av oss, og vi kan alle ha glede av å lære noen nyttige verktøy for å mestre hverdagsstresset.

Line Vaarum forteller gjerne om hva som skjer med oss i stressede situasjoner og hvilke grep vi selv kan ta for å mestre stresset – for å jobbe mer effektivt, føle oss bedre og bli triveligere å ha med å gjøre.

Det handler om å ta hensyn til hvordan vi "virker" – hva som skjer i kroppen, hvordan det påvirker hjernen, hvordan vi påvirker hverandre, hvordan vi tenker, opptrer og lærer, hva som gir oss påfyll og inspirasjon, samt effekten av vår egen innstilling.