Hvordan skape endringsglede?

Utvikling krever gjerne at vi gjør store og små endringer i hvordan vi jobber og hva vi jobber med. Noen endringer tar vi selv initiativ til, andre kommer ovenfra eller utenfra.
Alt nytt kan oppleves som ukjent og skremmende, inntil vi blir trygge på hva det dreier seg om og vet hva vi har å forholde oss til. 

Det handler om måter å tenke på, hvordan vi kommuniserer, involverer, skaper trygghet og tar hensyn til vanlige reaksjoner på forandring. Om å kjenne seg igjen i reaksjonsmønster og velge tiltak.

 Å vite mer om hvordan vi kan skape mer energi og overskudd i hverdagen. Og ikke minst om å få opp bevisstheten om og øke troen på egen endringskompetanse.