Prosessledelse PlaymakerDagens virksomheter trenger medarbeidere som evner å lede workshops og styre prosesser, som skaper fremdrift og engasjement hos alle involverte. Vi kaller dem Playmakere. En Playmaker er den som griper tak i nye ideer, planlegger og definerer utviklingsforløp og leder beslutningsprosesser.

Vi utdanner Playmakere – se www.playmakerne.no - og kan tilby dyktige prosessledere tilpasset dine behov. En av disse er Otiums gründer og daglige leder Line Vaarum.