Les også hva erfarne prosessledere sier om å bruke Otium Sanserom:

De prosessene jeg leder har som formål å få deltakerne til å åpne seg, dele kunnskap, endre seg og inspireres til å skape.

For å få til dette må deltakerne føle seg trygge, inspirert, avslappet og motivert.

Derfor er jeg som prosessleder helt avhengig av at omgivelsene spiller på lag med meg og bidrar til å gi deltakerne gode rammer for utvikling.

Dette er ofte undervurdert, men hos Oitum Sanserom er alt tilrettelagt. Med flere ulike rom å velge mellom ut fra behov kan jeg også lett veksle mellom ulike faser av prosessen.

Otium Sanserom er et innbydende og inspirerende sted der det er godt å utvikle seg sammen.

Linn Slettum Bjerke, Organisasjonspsykolog, KIBU AS

I vårt kurs formidles læring om ledelse som en relasjonell prosess. 
Fokus rettes mot kunnskap som kan gi ledere grunnlag for å ivareta og videreutvikle kompetanse og motivasjon hos medarbeidere. 

Til dette er Otium Sanserom perfekt. Huset med mange og særegne rom har «sjel» og «personlighet» som innbyr til gode dialoger og utviklende prosesser for kursdeltakerne. 
Rundt «kjøkkenbordet» senkes skuldrene, og sinnet åpnes for nye tanker og refleksjoner i trygge omgivelser. 

For oss er det av stor betydning å møte et vertskap som gir følelse av å bli ivaretatt, også gjennom «små» men så viktige ting som at kaffe, te og noe «attåt» innbyr til uformell prat blant deltakerne.

Anne Torhild Klomsten 
Førsteamanuensis, pedagogisk psykologi, Pedagogisk institutt NTNU
Faglærer på selvoppfatning og egenutvikling, i spesialisering Relasjonsledelse, NTNU videre.

Trygghet, inspirasjon og fokus er viktige elementer når workshops, kurs og møter skal avholdes.

I løpet av de siste årene har jeg ledet flere prosesser på Otium Sanserom – der fasilitetene og lokalene har bidratt til prosessen på en svært positiv måte.

Omgivelsene, sanseinntrykkene og atmosfæren blir en integrert del av innholdet det jobbes med. Vertskapet legger til rette for en totalopplevelse som bidrar til et godt sluttresultat. Otium Sanserom anbefaler jeg til alle.

Kolbjørn Nordvik
NLP-coach og markedsrådgiver
Engasjert Byrå