Ta rommet!

Åpne og bedriftsinterne kurs i presentasjoner og stemmebruk, som vil gi økt effektivitet, større trygghet ved presentasjoner og sterkere gjennomslagskraft.

  • Lag gode presentasjoner, raskt og målrettet.
  • Bli bedre på å presentere budskapet ditt.
  • Bli hørt og få gjennomslag.
  • Få relevant teori og eksempler
  • Tren på å definere budskapet ditt, utforme en presentasjon og gjennomføre denne.
  • Få individuell tilbakemelding på stemmebruk, innhold, struktur og fremførelse.

Masterclass:

Styrk dine presentasjonsferdigheter med målrettet trening!
Du tar med deg en kort presentasjon eller deler av en større – alt etter hva som er relevant for deg – som vi jobber aktivt med gjennom dagen. Vi gir konkrete treningstips, presenterer aktuell teori og viser hvordan denne kan omsettes i praksis.
Du trener og får individuell tilbakemelding på stemmebruk, innhold, struktur og fremførelse. Du lærer og utvider ditt repertoar ved å gjøre, se, høre og reflektere.

Gjertrud Eriksen er utdannet i stemmebruk, pedagogikk, NLP og Feldenkrais, har drevet egen kursvirksomhet i over 40 år og undervist på NTNU, Luftkrigsskolen, bedrifter og organisasjoner over hele landet.
Gjertrud har, med sin omfattende kunnskap om presentasjoner og stemmebruk, en unik evne til å se hvordan små endringer gir stor effekt. Hun er opptatt av at alle skal finne sin individuelle fremføringsstil og øke sin formidlingsenergi. Hennes spesialområde er hvordan pust og kropp påvirker stemme, trygghet og fremtreden.

Line Vaarum er gründer og daglig leder på Otium Sanserom. Utdannet økonom og markedsfører med lang erfaring i å holde presentasjoner og foredrag, noe som har gitt god kunnskap om hva som virker, hva som ikke er så lurt og hva som er bortkastet tid.
Hun er særlig opptatt av struktur, kjernebudskap og kommunikasjon med tilhørerne og vil gi deg innblikk i hvordan du kan løfte dine presentasjoner til neste nivå, for enda bedre effekt.