Dagens virksomheter trenger medarbeidere som evner å lede workshops og styre prosesser, som skaper fremdrift og engasjement hos alle involverte. Vi kaller dem Playmakere. En Playmaker er den som griper tak i nye ideer, planlegger og definerer utviklingsforløp og leder beslutningsprosesser.

Playmakerutdannelsen består av tre moduler. I hver modul tar vi for oss nyttige arbeidsverktøy, kommunikasjon og samhandling, og deg som prosessleder. Du lærer å lede workshops og større utviklingsforløp internt i egen organisasjon.

Mellom modulene jobber du med personlig utvikling under veiledning fra foreleserne. Du kan bruke reelle case fra din egen virksomhet og bygge kompetanse som du har direkte bruk for i arbeidshverdagen. Se mer på www.playmakerne.no