opptur

Er du klar for en opptur?

Knekk koden for mer energi og overskudd i hverdagen!

Få innsikt i nyere forskning innen nevroledelse og lær hvordan du kan øke din personlige kapasitet og få mer overskudd i hverdagen – på jobb og privat.

Gjennom teori og eksempler, refleksjon og øvelser får du et helhetlig perspektiv på egen energibruk og lærer nyttige verktøy for å mestre hverdagsstress og skape ny energi.

Det handler om å ta hensyn til hvordan vi "virker" – hva som skjer i kroppen, hvordan det påvirker hjernen, hvordan vi påvirker hverandre, hvordan vi tenker, opptrer og lærer, hva som gir oss påfyll og inspirasjon, samt effekten av vår egen innstilling.

Denne innsikten kan vi i felleskap bruke for å skape gode og produktive dager på jobb.